การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง -- ผู้ป่วย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันวิไลภรณ์ สว่างมงคล; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน : กรณีศึกษาเขมารดี มาสิงบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิไลภรณ์ สว่างมงคล, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; กฤษณา ปะสาวะเท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ศตวรรษ อุดรศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์