การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แบคทีเรีย - - วิจัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การคัดเลือกหาแอคติโนมัยซีทที่ทนอุณหภูมิสูงที่สร้าง เอ็น-เอชิลอะมิโน แอซิด ราซิเมสรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อุดมลักษณ์ ธิติรักษ์พาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2550การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียที่แยกได้จากฟองน้ำของประเทศไทยในถังหมักศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การย่อยสลายสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยบักเตรีทะเลที่มีความสามารถทนเค็มซึ่งแยกได้จากชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยกรประภา เครือวัลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547พัฒนา ภูลเปี่ยม; นัฐธิรา บุญรับ; สายสมร ศรีแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548พัฒนา ภูลเปี่ยม; สายสมร ศรีแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2550ผลของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณอ่าวชลบุรีต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียบ่งชี้คุณภาพน้ำทะเลพัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล