การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แบคทีเรียก่อโรค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การบาดเจ็บและการรอดชีวิตของ Staphylococcus aureus และ salmonella typhimurium ในน้ำกะทิระหว่างเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา หริ่มเพ็ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล, และอื่นๆ
2552การลดการปนเปื้อนเชื้อในกลุ่ม Vibrios และโลหะหนักในผลิตภัณฑ์หอยนางรมสดสุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การลดการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคและโลหะหนัก ในหอยนางรมสดสุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V. cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรมในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้.ศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2536การศึกษาการใช้ยาปฎิชีวนะควบคุมปริมาณแบคทีเรียการอนุบาลลูกหอยวัยอ่อนจารุนันท์ ประทุม; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; อัมพร คอแก้ว; อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล