กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16456
ชื่อเรื่อง: การบาดเจ็บและการรอดชีวิตของ Staphylococcus aureus และ salmonella typhimurium ในน้ำกะทิระหว่างเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริโฉม ทุ่งเก้า
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: Science and Technology
สตาฟีย์โลค็อกคัส
แบคทีเรียก่อโรค
กะทิ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16456
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter1.pdf296.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น