การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อนุมูลอิสระ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเลรวิวรรณ วัฒนดิลก; ปาริชาติ นารีบุญ; สมรัฐ ทวีเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล.รวิวรรณ วัฒนดิลก; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จงกลณี จงอร่ามเรือง; ปาริชาติ นารีบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551การตรวจหาสารหวานสตีวิโอไซด์ (Stevioside) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชในท้องถิ่น-; คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา.
2563การผลิตเจลาตินไฮโดรไลเสตที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ACE และต้านอนุมูลอิสระโดยใช้เอนไซม์ papain และเอนไซม์ bromelainสามารถ สายอุต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์แบบรู้ผลรวดเร็วของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; วิมล แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลาย วิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; อนันต์ อธิพรชัย
2561การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Archidendronอนันต์ อธิพรชัย; นาถรภี ชูอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Xylocarpusอนันต์ อธิพรชัย; ศิริพร จิ๋วสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการนำไปใช้ในระดับเซลล์ของส่วนสกัดจากขลู่ชัชวิน เพชรเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสกัดและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบสารมัธยันต์และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) .กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไผ่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเอกรัฐ คำเจริญ; จักรพงษ์ รัตตะมณี; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การใช้เทคนิค FTIR-spectroscopy และ RAMAN spectroscopy ในการวิเคราะห์ปริมาณสาร กลุ่มแคโรทีนอยด์ รูปแบบปริมาณกรดไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไดอะตอมเพื่อ ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ในจังหวัดชลบุรีขวัญชญานวิศ มาชะนา; กาญจนา ธรรมนูญ; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์, และอื่นๆ
2549ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระในซีรัม-; ชุติมา ศิลปเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2552ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ.อรสา สุริยาพันธ์; สมสุข มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2566ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลศรัญญา ยิ้มย่อง; ธันย์ชนก ศิริรักษ์; สิริกุล กวมทรัพย์; ณิษา สิรนนท์ธนา
2554ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามหวานและมะขามเปรี้ยววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน; ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีของสารสกัดจากขลู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ประเทศไทยชัชวิน เพชรเลิศ
2557ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มสายชูพันธุ์ต่าง ๆ หลังผ่านกระบวนการย่อยในหลอดทดลองชัชวิน เพชรเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555สมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากน้ำมะม่วงหิมพานต์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์