การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การค้นหารูปแบบที่ให้ค่าคุณประโยชน์สูงโดยปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอโกเมศ อัมพวัน; ศุภชัย เล้าวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะสุวรรณา รัศมีขวัญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชราภรณ์ ศรีบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.
2560การปรับปรุงกระบวนการติดตามเอกสารการเงิน กรณีศึกษา กองคลังและทรัพย์สิน ม.บูรพาสุนิสา ริมเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รชิษ ธนาเตชะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.
2561การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังจากภาพถ่าย DXA โดยการประยุกต์ใช้ External forceอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; สุวรรณา รัศมีขวัญ; จักรพงษ์ บุญใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบบริหารจัดการการตั้งค่าจากส่วนกลางสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาชัย พุทธิพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.
2561ระบบรู้จำกิจกรรมที่ปรับได้โดยใช้ข้อมูลตัวรับรู้แอคเซเลอโรมิเตอร์ของสมาร์ทโฟนจักริน สุขสวัสดิ์ชน; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; เทิดศักดิ์ ดุงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ