การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การบาดเจ็บและการรอดชีวิตของ Staphylococcus aureus และ salmonella typhimurium ในน้ำกะทิระหว่างเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา หริ่มเพ็ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล, และอื่นๆ
2550การปนเปื้อนและการผลิตเอนเทอโรทอกซินของ Staphylococcus aureus ในเนื้อปูม้าต้มสุก-; พัชรี คุ้มหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา.
2552การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสังเคราะห์ชนิดใหม่-; ศิริวัฒณา ลาภหลาย,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2556การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยราจากป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์, และอื่นๆ
2551การหาสภาวะที่เหมาะสมและกระบวนการหมักสำหรับการผลิตเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสโดย Bacillus licheniformis ที่แยกได้ในประเทศไทย-; กฤษฎาณชลี กาญจนศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา.
2558ผลของสภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายของแบคทีเรียทางทะเลบริเวณชายหาดบางแสน และพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; กิตติธัช สุพรรณพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ระบาดวิทยาและความไวต่อยาต้านจุลชีพของสายพันธุ์ Staphylococcus aureus จาก 3 โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา-; ดวงชีวัน พึ่งสุรินทร์,2525; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา.
2556ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารก่อฤทธิ์ชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบพืชชายเลนอภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงนภา เครืออยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา