การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาศรัญญา มูลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แสงดาว แจ้งสว่าง; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; เกวลิน ถกลพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบนอุษา เชื้อหอม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; กนกอร ปัญญาโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อิทธิพลของการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้ ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วรรณี เดียวอิศเรศ; ศิรินภา แก้วพวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์