การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเลือกตั้ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) กับ การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562โอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษารูปแบบวิธีการและผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้วเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี; พิสิษฐ์ บึงบัว
2550การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ภัทรภร กลิ่นสุคนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563วิธีการจัดสรรด้วยการหาโควตาเหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้มีคะแนนเสียงต่อที่นั่งเท่ากันธีรนันท์ นงค์นวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557แบบจำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกวิทย์ มณีธร; สมคิด เพชรประเสริฐ; ธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์