การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การปนเปื้อนในอาหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การตรวจสอบการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส
2557การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเล บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองวันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560การพัฒนาอาหารเหลวสำหรับการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ Vibrio parahaemolyticus แบบมีอินดิเคเตอร์สีเพื่อบ่งบอกการปนเปื้อนอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; อาณัติ ดีพัฒนา
2552การลดการปนเปื้อนเชื้อในกลุ่ม Vibrios และโลหะหนักในผลิตภัณฑ์หอยนางรมสดสุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การลดการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคและโลหะหนัก ในหอยนางรมสดสุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การศึกษาการปนเปื้อนของอะคริลาไมด์ในอาหารพื้นเมืองของไทยที่มีแป้งสูงในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี และติดตามความคงตัวของอะคริลาไมด์จากอาหารด้วยระบบย่อยจำลองจิตติมา เจริญพานิช; อรสา สุริยาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2522การสำรวจเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารสดจากทะเลบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
2552การเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของการผลิตหอยนางรมสด จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การแพร่กระจายของ Samonella ในเนื้อหมูสุดสายชล หอมทอง; ผกามาศ ลี้วาทินแสนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิสุดสายชล หอมทอง; จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต; ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง; อำไพ บุตรงาม; บุณฑริกา นิลโนรี, และอื่นๆ
2555การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus ในเนื้อไก่ดิบปรุงรสสุดสายชล หอมทอง; จุฑามาศ สุขศรี; อาฬวี ขำทอง; อัญธิกา พูลทรัพย์
2008การแพร่กระจายและการดื้อยาปฏีชีวนะของ Salmonella จากไก่ กบและแมลงสาบบัญญัติ สุขศรีงาม; ชุติมา มะนะมุติ; อังคณา หอมเสียง; ระออ รัตนประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของพิษท้องร่วงจากอาหารทะเลต่อกระบวนการสร้างความจำศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์