การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ไวรัส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเกล็ดหลุดจากตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลากะพงขาวและพาหะนำโรคH Thnh Dong; มลฤดี สนธิ; อรอนงค์ เจริญไวย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2557การตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCRอุไรวรรณ อินทมาโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2552การปรากฎของเชื้อไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) จากบ่อดินกุ้งธรรมชาติจากแม่น้ำบางปะกงและพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) จากอ่าวไทยปภาศิริ บาร์เนท; อรวรรณ คุรุรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติก และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆมลฤดี สนธิ; ศรีภาพรรณ ธาระนารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2559การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติกและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆมลฤดี สนธิ; ศรีภาพรรณ ธาระนารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสและความเชื่อด้านสุขภาพกับการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอของผู้ติดเชื้อเอชไอวี-; ศุภรินทร์ หาญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.