การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วนิดา ศรีสุข, และอื่นๆ
2565ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาภาวินี จิตต์โสภา; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2560ผลของมุมสัมผัสหยดน้ำบนกระจกสไลด์ที่ปรับสภาพด้วยพลาสมาเจ็ทระบบความดันบรรยากาศNnnrin Phisitthrt; อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันท์นริญ พิสิฐรัชต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา