การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง จิตรกรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChen, Yang; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; เฉิน,ย่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญภรดี พันธุภากร; ปิติวรรธน์ สมไทย; รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ผลงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญภรดี พันธุภากร; ปิติวรรธน์ สมไทย; รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2550สภาวะความลุ่มหลงในโลกของสังคมวัตถุนิยมปนท ปลื้มชูศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์