การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเจ็บปวด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางกายภาพกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดต่ำนุจรี ไชยมงคล; พรฤทัย พุ่มลำเจียก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรกศิริวรรณ ยืนยง; นันท์นภัส รักไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความปวดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สิริรักษ์ เกตุจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ผลของโปรแกรมการจัดการกับความปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องอาภรณ์ ดีนาน; เขมารดี มาสิงบุญ; จิราภรณ์ สิงหเสนี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดต่อความรู้เกี่ยวกับการคลอด พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลอดของมารดาครรภ์แรกรัชนันต์ ถิรรดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรกพิริยา ศุภศรี; รัชนีวรรณ รอส; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์