การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 67  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นของตระกูลการเมืองในจังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การจัดการสวัสดิการกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ณัฐศักดิ์ ขันอาสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ธงเทพ สรรธนสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นันทวัน ทีกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2546การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, และอื่นๆ
2546การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, และอื่นๆ
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วไพฑูรย์ โพธิสว่าง; กันต์สินี บุญสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; กิตติศักดิ์ แสงประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปราณี อาจรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แอนนา มโนวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนากรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี พันธุ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วไพฑูรย์ โพธิสว่าง; พนมพร โคตรลือไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น :?bกรณีศึกษาเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงประทีป เทียนทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญยก ไชยวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นิตยา โชคทิพย์รัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นิตยา โชคทิพย์รัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; วนิดา รุ่งโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; วนิดา รุ่งโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์