การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุกัญญา เจริญวัฒนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา เจริญวัฒนะ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษารุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากนก พานทอง; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 1)สมชาย ยงศิริ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; อรพิณ ธนวินนานนท์, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 2)เพ็ชรงาม ไชยวานิช; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; สมชาย ยงศิริ; สุริยา โปร่งน้ำใจ, และอื่นๆ
2557การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 3)เพ็ชรงาม ไชยวานิช; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; สมชาย ยงศิริ; สุริยา โปร่งน้ำใจ, และอื่นๆ
2563ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายความสามารถในการว่ายน้ำและฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนกนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรอมลี มะกาเจ, และอื่นๆ
2561ผลของการใช้รูปแบบการฟื้นตัวที่แตกต่างกันที่มีต่อกรดแลคติก อัตราการเต้นหัวใจ และสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิกในนักกีฬานักฟุตบอลอาชีพบำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; โรจพล บูรณรักษ์; สมจินต์ เกิดโภคา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของโปรแกรมฟื้นสภาพร่างกายแบบมีการเคลื่อนไหวในนักกีฬาว่ายน้ำชายในช่วงการเจริญเติบโตบำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์; นิรอมลี มะกาเจ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; ศิริพงศ์ ศรีภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบยั่งยืนสุกัญญา เจริญวัฒนะ; กนก พานทอง; จันทนา วังคะออม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทางไกลสุกัญญา เจริญวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551อัตราการเต้นของหัวใจกับการออกกำลังกายและการฝึกกีฬาสุกัญญา เจริญวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา