การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChen, Yang; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; เฉิน,ย่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญในฐานะผู้นำครอบครัวศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; พุฒิวงศ์ กันยะกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญในฐานะผู้นำครอบครัวศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; พุฒิวงศ์ กันยะกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; ลี้, เม้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Meng, Li
2561คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กMeng, Li; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; ลี้, เม้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561จิตรกรรม : จิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนาต่อรูปเคารพของอัครทูตสวรรค์ทั้ง 7Chprkov; Olg; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, และอื่นๆ
2563เหตุการณ์และขอบฟ้าศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์