การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิเชียร ชาลี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟตและกรดซัลฟิวริคของจีโอพอลิเอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การทำคอนกรีตบล็อกจากเถ้าก้นเตาวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจาก ผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion testวิเชียร ชาลี; ปุณยวีร์ นิลรัตน์; วัฒนา พุธโธทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจากผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion testวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจากผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion testวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การปรับปรุงความคงทนของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตเก่าเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคลอไรด์ในสิ่งแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การป้องกันการกัดกร่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเลและในสารละลายซัลเฟตโดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์วิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การป้องกันการกัดกร่อนคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเลโดยใช้เถ้าเถ้าแกลบเปลือกไม้วิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; Panha Huy; Soklam Mov; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักโดยใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบจากโรงงานโดยตรงวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การผลิตคอนกรีตบล้อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การผลิตจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตโฟมจากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การพัฒนาอิฐดินประสานโดยใช้เศษแก้ววิเชียร ชาลี; ปกรณ์ นิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การพัฒนาโปรแกรมทำนายระยะเวลากัดกร่อนเริ่มต้นของเหล็กเสริฒในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การศึกษาการชะเถ้าถ่านหินลิกไนต์และกำลังอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ .; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การศึกษาการชะเถ้าถ่านหินลิกไนต์และกำลังอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์; ปริญญา จินดาประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การศึกษาปริมาณคลอไรด์วิกฤติในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; กฤษดา ประสพชัยชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การศึกษาระยะเวลากัดกร่อนเริ่มต้นของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การศึกษาสมบัติความคงทนของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าก้นเตาวิเชียร ชาลี; อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์; ปริญญา จินดาประเสริฐ
2555การสร้างดัชนีด้านความคงทนของคอนกรีตจากข้อมูลทดสอบในสภาพแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์