การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วัลลภา พ่วงขำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2550การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคมที่สัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยจากการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546-2551วัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2543การหาอัตราการเกิดรอยแผลเป็นจากการฉีดวัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิดของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; วัลลดา เล้ากอบกุล; นลิน มงคลศรี; วัลลภา พ่วงขำ, และอื่นๆ