การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณวรางค์ รัตนานิคม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การทดสอบ triaxial test ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯที่มีการวัด load และ strain จากภายใน cellสยาม ยิ้มศิริ; วรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้ดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังเพื่อเป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อฝังกลบขยะวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินความแม่นยำของค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์วรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงคุณภาพดินที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อฝังกลบขยะวรรณวรางค์ รัตนานิคม; ธนาภรณ์ ทองรูปพรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยวรรณวรางค์ รัตนานิคม; ทวีชัย สำราญวานิช; สิทธิชัย เพียรขุนทด; เดชบดิทร์ ศิริ; วิชิต พุฒิสันติกุล, และอื่นๆ
2561การศึกษาปัญหาการจัดการงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชลบุรีวรรณวรางค์ รัตนานิคม; ปภัสธนันท์ วิชาชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การศึกษาผลของปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อค่าพิกัดข้นแหลวและคุณสมบัติพลาสติกวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การศึกษาพฤติกรรมการยุบอัดตัวของทรายผสมดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทางวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การศึกษาสัมประสิทธิ์การเผยแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอยทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด; วิชิต พุฒิสันติกุล; วรรณวรางค์ รัตนานิคม, และอื่นๆ
2558การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทางวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธีวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทางวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยปูนขาว เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทางวรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562แผนภูมิเสถียรภาพความลาดของชั้นดินเหนียวเนื้อเดียวที่มีกำลังรับแรงคงที่วรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์