การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ลักษณาพร กรุงไกรเพชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2020Factors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, ThailandLuksanaporn Krungkraipetch; ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความชุกของกลุ่มอาการอาคารป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสนกิตติ กรุงไกรเพชร; ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กนกวรรณ วงศ์สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; ชัยชน โพธิ์ชัย; ธัญธร นพเก้ารัตนมณี; นทวรรณ สุขใส; ผกามาศ แซ่ฮ้อ, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549เปรียบเทียบผลการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดต้อกระจกโดยวิธีผ่าตัดเย็บแผลและวิธีใช้เครื่องสลายต้อกระจก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2550เปรียบเทียบผลการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดต้อกระจกโดยเครื่องสลายต้อกระจกระหว่างผู้ป่วยเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557โรคตาจากการทำงานลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์