การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ยุพิน ถนัดวณิชย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามยุพิน ถนัดวณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ อินทะนิล, และอื่นๆ
2561ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พักรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรียุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ลัดดาวัล ฟองค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพัชรี สังข์สี; ยุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายยุพิน ถนัดวณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัชรี สังข์สี, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบกที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินอาภรณ์ ดีนาน; ยุพิน ถนัดวณิชย์; ปัณฑารีย์ เกียรติสถิตกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดวิภาดา ตรงเที่ยง; ยุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดยุพิน ถนัดวณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิภาดา ตรงเที่ยง, และอื่นๆ
2562รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตยุพิน ถนัดวณิชย์; นนทกร ดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์