การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 51  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนการ การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริยาภา เกตุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562กลไกการตายแบบอะโพโทซิสโดยสารอนุพันธ์ของ Aeroplysinin-1 ต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; ชำนาญ ภัตรพานิช; จันทรวรรณ แสงแข; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์, และอื่นๆ
2535การดูแลตนเองทางด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; สุธาบดี ม่วงมี, และอื่นๆ
2562การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะสุธาบดี ม่วงมี; ภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และอื่นๆ
2562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัญญาณภาพดิจิตอลและชุดเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย (ปีที่2)ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563การพัฒนาระบบนำส่งระดับนาโนบรรจุตัวยาฟูราโซลิโดนไปสู่เซลล์มะเร็งวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; ฐิตินันท์ เอื้ออานวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณยา Rifampin ในเม็ดยาโดยการเทียบด้วยการประมวลภาพดิจิตอลวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณยา Rifampin ในเม็ดยาโดยการเทียบด้วยการประมวลภาพดิจิตอลวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรตำรับและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุกัมปนาท หวลบุตตา; ธนิกานต์ แสงนิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรตำรับและศึกษากลไกการแพร่ผ่านผิวหนังของไมโครอิมัลชันที่มีพีอีจีหกคาไพรลิกคาพริกกลีเซอร์ไรด์เป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มการนำส่งผ่านผิวหนังของเซเลโคซิบถิรพิทย์ สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาเจลไวต่ออุณหภูมิที่บรรจุสารสกัดจากเปลือกมังคุด สำหรับแผลในปากณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ต้นแบบนาโนอิมัลชั่นสเปรย์จากน้ำมัน Damascenone ในสารสกัดใบผักบุ้งทะเลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาอาการแพ้ผื่นคันและพิษจากแมงกะพรุนณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; สุธาบดี ม่วงมี; สลิล ชั้นโรจน์; มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาเส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 สาหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อเส้นประสาทณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฎิชีวนะณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; ศศิธร กิจจารุวรรณกุล; ธัญญรัตน์ เหมือนประสาท, และอื่นๆ
2562การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฎิชีวนะ (ปีที่ 2)ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; ศศิธร กิจจารุวรรณกุล; ธัญญรัตน์ เหมือนประสาท, และอื่นๆ
2562การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาระงับปวด (ปีที่ 2)ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การพัฒนาและศึกษากลไกของไมโครอิมัลชั่นที่มีสารลดแรงตึงผิวซึ่งสามารถย่อยสลาย ได้ในร่างกายเพื่อนําส่งเซเลคอกซิบผ่านทางผิวหนังถิรพิทย์ สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาสูตรตำรับเซรั่มเข้มข้นจากสารสกัดสมุนไพรในการป้องกันผมร่วง กระตุ้นการงอกของผมและเพิ่มการสร้างเม็ดสีให้ผมเส้นขาวในผู้สูงอายุณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; สุธาบดี ม่วงมี; นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์