การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรรณี เพชรยศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2524การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างจากผลิตภัณฑ์ประมงในเขตจังหวัดชลบุรีและระยองนันทนา ตันวัฒนกุล; อัมพา มานพ; พรรณี เพชรยศ; ถนอมสิน ดิสถาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง บริเวณชายฝั่งทะเล ณ เขาสามมุข จังหวัดชลบุรีพรรณี เพชรยศ; กรรณิการ์ จาบถนอม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
2534การแพร่กระจายของสาหร่ายสีแดงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย.นันทวัน สุเภากิจ; ทวี หอมชง; พรรณี เพชรยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2541ผลของไอออนโลหะหนักต่อการเจริญของสาหร่ายพรรณี เพชรยศ; ศศิพินทุ์ นรเศรษฐพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์