การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรทิพย์ เย็นใจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; พรทิพย์ เย็นใจ; พูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์; วัลลภ ใจดี; พัชนา ใจดี, และอื่นๆ
2559การรับสัมผัสฝุ่นไม้เอ็มดีเอฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดฉะเชิงเทราพรทิพย์ เย็นใจ; อนามัย เทศกะทึก; โกวิทย์ ปิ่นสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การศึกษาประสิทธิผลของวัสดุห่อหุ้มด้ามจับเพื่อลดความเสี่ยงที่มือและแขนในพนักงานควบคุมเครื่องตบดินแบบกระโดดในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทงานดินและปรับพื้นที่ปวีณา มีประดิษฐ์; พรทิพย์ เย็นใจ; ประภัสสร ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้บริหารสถานประกอบกิจการขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรีปวีณา มีประดิษฐ์; พรทิพย์ เย็นใจ; เผด็จ พุทธาผาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่ออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงรายรจฤดี โชติกาวินทร; พรทิพย์ เย็นใจ; ปัทมาพร บัวแดง; มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุขศาสตร์.
2560ผลของเบาะรองนั่งเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในพนักงานขับรถติดตั้งตัวตอกเสาเข็มพืดระบบสั่นสะเทือนปรีณา มีประดิษฐ์; พรทิพย์ เย็นใจ; สุภาวดี บุญจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ผลของโปรแกรม People based safety (PBS) ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; พรทิพย์ เย็นใจ; ธนกฤต พิทักษ์เพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์