การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประหยัด มะหมัด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2536การทดลองอนุบาลลูกปลาหมึกกระดองก้นไหม้ Sepiella inermis fer.& d'Orb. ด้วยไรน้ำเค็มตัวเต็มวัยที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกันวรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ประหยัด มะหมัด; ปรารถนา ควรดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539การรวบรวมจุลชีพมีชีวิตบริสุทธิ์จากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนสุพรรณี ลีโทชวลิต; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จันทร์จรัส วัฒนโชติ; ประหยัด มะหมัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539ฤดูกาลวางไข่ ขนาดสมบูรณ์เพศเฉลี่ยและความแตกต่างเพศทางกายภาพของปลาผีเสื้อปากยาวสุรพล ปุ้ยเจริญ; ประหยัด มะหมัด; ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; สุขใจ รัตนยุวกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล