การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาแบบวัดความสุขทางใจในบริบทพุทธธรรมสำหรับผู้สูงอายุธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วนัสรา เชาวน์นิยม; รัศมี สุขนรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาแบบวัดความสุขทางใจในบริบทพุทธธรรมสำหรับผู้สูงอายุธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วนัสรา เชาวน์นิยม, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีสัมพันธ์ในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอกธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; รติพร คล้ายสุบรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระยองธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; จันทิมา เกษมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายไทเก็กต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกาญจนา พิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยรัตน์ ครองชนม์, และอื่นๆ
2561ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในทหารเรือที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิกในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ไกรฤกษ์ มีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในทหารเรือที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการเมตาบอลิกในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไกรฤกษ์ มีแย้ม, และอื่นๆ