การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนกฤต คุ้มเศรณี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การเลี้ยงกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นทดแทนการเลี้ยงด้วยดาวแดงมีชีวิต (Linckia multifora)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; ศิริวรรณ ชูศรี; ธนกฤต คุ้มเศรณี
2560การเลี้ยงกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นทดแทนการเลี้ยงด้วยดาวแดงมีชีวิต (Linckia Multifora)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; ศิริวรรณ ชูศรี; ธนกฤต คุ้มเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561ชนิด ปริมาณ และมูลค่า ของปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae ที่จำหน่ายในร้านค้าสัตว์ทะเลสวยงาม บริเวณตลาดนัดจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครชนะ เทศคง; ธนกฤต คุ้มเศรณี; ปรารถนา ควรดี; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2562ชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidaeศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ปรารถนา ควรดี; ดวงทิพย์ อู่เงิน; ธนกฤต คุ้มเศรณี; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน, และอื่นๆ
2559ผลของระดับอุณหภูมิ ความเค็ม และความหนาแน่นของอาหารต่อการผลิต ephyra ของแมงกะพรุนถ้วย (Catostylus townsendi) ในห้องปฏิบัติการดวงทิพย์ อู่เงิน; วรเทพ มุธุวรรณ; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ชนะ เทศคง; ธนกฤต คุ้มเศรณี, และอื่นๆ