การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจำแนกชนิดแมงกะพรุนหลากสีที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมทรรศิน ปณิธานะรักษ์; สุพัตรา ตะเหลบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อน Sinularia May, 1898 (Occtocorallia: Alcyonacea) ที่พบบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีทรรศิน ปณิธานะรักษ์; สราวุธ ศิริวงศ์; สหรัฐ ธีระคัมพร; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2564ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลิงทะเลลูกบอล (Phyllophorella kohkutiensis) ในน่านน้ำไทยทรรศิน ปณิธานะรักษ์
2556ผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 2553 ต่อชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อนสกุล Sinulariaทรรศิน ปณิธานะรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558โครงการผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความหลากหลายของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อน ในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีทรรศิน ปณิธานะรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล