การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จิตติมา เจริญพานิช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของแบคทีเรียผ่านระบบส่งสัญญาณแบบสององค์ประกอบจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดส สำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิก.จิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิกจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิกจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อน กลุ่มเอไมด์และไนไตรลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การศึกษาการปนเปื้อนของอะคริลาไมด์ในอาหารพื้นเมืองของไทยที่มีแป้งสูงในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี และติดตามความคงตัวของอะคริลาไมด์จากอาหารด้วยระบบย่อยจำลองจิตติมา เจริญพานิช; อรสา สุริยาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม; เอมม่า อาสนาจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสลายอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรียผสมในระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอาร์จิตติมา เจริญพานิช; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์; ศิริประภา แจ้งกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การหาจุลินทรียใต้ทะเลลึกที่สามารถผลิตเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลสชอบอุณหภูมิสูง และมีความเสถียรในตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพชนิดใหม่จิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การหาวัสดุค้ำจุนราคาถูกสำหรับตรึงรูปเอนไซม์ไลเพสชอบอุณหภูมิสูงและทนตัวทำละลายอินทรีย์จาก Acinetobacter baylyi เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551อะคริลาไมด์: ก่อตัวได้ง่ายกำจัดไม่ยากจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์