การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาสะกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การปรับปรุงสภาวะที่เหมาะสมของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้เพื่อผลิตเอนไซม์ในการสลายแป้งมันสำปะหลังกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; ประเสริฐ รัตนะ; สมจิตต์ ปาละกาศ; ปราณี นิมิตรบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในรูปโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรีย Alcaligenes latusกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; เมทินี อมรชัยสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การผลิตสารเอกโซโพลีแซกคาไรด์จากน้ำตาลที่เหลือจากกระบวนการออสโมซิสกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กัญญาวีร์ คูคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินภายใต้สภาวะการหมักแบบเติมกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้ง เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล และการหมักในขั้นตอนเดียวเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) ในระดับห้องปฏิบัติการกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาสะกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรอาหารผลิตกล้าเชื้อเพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สิรินันท์ สิทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรอาหารผลิตกล้าเชื้อเพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สิรินันท์ สิทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การศึกษาการผลิตไวน์จากมะเม่ากรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
2551การสกัดและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบสารมัธยันต์และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) .กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลมะม่วงหิมพานต์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาสะกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพจากน้ำมะม่วงหิมพานต์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์