DSpace Repository

การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาโรครากเน่าของพืชที่ปลูกในระบบไอโดรโพนิกส์

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account