กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/627
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorถนอมศักดิ์ บุญภักดี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:52:58Z
dc.date.available2019-03-25T08:52:58Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/627
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectอนินทรีย์เคมีth_TH
dc.subjectสารประกอบอนินทรีย์th_TH
dc.subjectสารอาหาร - - แม่น้ำบางปะกงth_TH
dc.subjectสารเคมีth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleพฤติกรรมของสารอาหารในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงth_TH
dc.title.alternativeBehavior of dissolved inorganic nutrients in the Bangpakong Estuaryen
dc.typeResearch
dc.year2541
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น