กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5106
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศรัญญา มูลศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์th
dc.date.accessioned2023-01-19T03:52:46Z
dc.date.available2023-01-19T03:52:46Z
dc.date.issued2564
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5106
dc.descriptionคู่มือการดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และตาราวิชาการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแลหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการคลอด ณ แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลหญิงมีครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยแสดงแผนผังเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการการดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectเบาหวานในสตรีมีครรภ์th_TH
dc.subjectภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์th_TH
dc.subjectสตรีมีครรภ์ - - โรคth_TH
dc.titleการดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeBookth_TH
dc.author.emailsaranyam@buu.ac.th
dc.year2564th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
MED_Sarunya.pdf11.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น