รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การประพันธ์เพลงระบำโบราณคดี ชุดปราสาทเขาน้อยสีชมพูกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2559วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การสร้างสรรค์ระบำโบราณคดีจากโบราณสถาน ปราสาทเขาน้อยสีชมพูมานิต เทพปฏิมาพร
2559การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสร้างบทและกำกับละครเพลงเรื่อง เจ้าหญิงโคกพนมดีสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2562แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติอาทรี วณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2560ศึกษาองค์ความรู้ศิลปินดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก: ครูสงบ ทองเทศสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2549การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพาสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7