กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2499
ชื่อเรื่อง: Comparative Anatomy of Land Snail Genus Succinea from Eastern Thailand (Pulmonata : Succineidae)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Surin Matchacheep
Rungwit Chaijirawong
Pongrat Dumrangrojwattana
Robert G. Moolenbeek
Faculty of Science
คำสำคัญ: morphology
reproductive anatomy
Succinea
Succineidae
Thailand
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: Morphology, shell, jaw, radula, and reproductive anatomy of land snails in the genus Succinea from the Eastern Thailand have been studied. Snails were collected from Chantaburi, Rayong and Trat Province. They were compared with Succinea putris (Linnaeus, 1758) from Zoologisch Museum, Amsterdam, the Netherlands. All of the investigated snails contain the shell, jaw, radula and genitalia characteristics of Indosuccinea. This is the first anatomical study of succineidae and new recorded data belongs to this family in Thailand.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2499
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น