กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2450
ชื่อเรื่อง: ภาวะปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำจากการได้รับโอมิพราโซลเป็นเวลานาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Hypomagnesemia from long-term omeprazole administration
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: แมกนีเซียม
โอมิพราโซล
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: โอมิพราโซล (omeprazole) คือยาที่นิยมใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย จึงทำให้โอมิพราโซลถูกใช้มานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตามนับจากปีคริสต์ศักราช 2006 มีรายงานจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงภาวะ ปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงในผู้ป่วยที่ใช้โอมิพราโซลเป็นเวลานาน แต่จากการศึกษาในผู้ป่วยเหล่านั้นพบว่าการทำงาน ของไตในการจัดการแมกนีเซียม (Mg2+) เป็นปกติ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าโอมิพราโซลอาจยับยั้งการทำงานของลำไส้ในการดูดซึม Mg2+ จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าโอมิพราโซลมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม Mg2+ ในลำไส้ ดังนั้นการติดตามระดับ Mg2+ ในกระแสเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับโอมิพราโซลเป็นเวลานานอาจช่วยป้องกันผลข้างเคียงของยาต่อระดับ Mg2+ ในกระแสเลือด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2450
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
116-121.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น