กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2385
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorAnake Kijjoa
dc.contributor.authorMadalena Pinto
dc.contributor.authorMaria são josé Nascimento
dc.contributor.authorRawiwan Watanadilok
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorFátima Cerqueira
dc.contributor.authorHenriette QuarlesVan Ufford
dc.contributor.authorBurt Kroes
dc.contributor.authorCees Beukelman
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2385
dc.description.abstractClionasterol (1a), clionasterol monoacetate (1b) and 5alpha,8alpha-epidioxy-24alpha-ethylcholest-6-en-3-ol (2), isolated from the marine sponge Xestospongia exigua, and beta-sitosterol (3) were tested for their influence on the classical (CP) and alternative (AP) pathways of activation of the human complement system in vitro. All the sterols inhibited the CP in a dose-dependent manner but no detectable effect was observed in the AP even at concentrations of 400 microM. Clionasterol was found to be a potent inhibitor of CP (IC50 = 4.1 microM) being ten-fold more active than beta-sitosterol. The presence of the epidioxy group on C-5 and C-8 of compound 2 caused a pronounced decrease of the inhibitory effect. Mechanistic studies on the anticomplementary effect of clionasterol revealed that it interferes with the complement component C1.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectClionasterolth_TH
dc.titleClionasterol: a potent inhibitor of complement component C1.th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume69
dc.year2003
dc.journalPlanta Medica.
dc.page174-176.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น