กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2384
ชื่อเรื่อง: Effects of the 26 December 2004 tsunami on littorinid molluscs near Phuket, Thailand.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kitithorn Sanpanich
Yaowaluk Chitramvong
Fred E. Wells
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: molluscs
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: A major effort is being undertaken to understand the effects of the December 2004 Indian Ocean tsunami on the marine environment. The emphasis has been on coral reefs, which are subtidal and offshore of the areas that were most heavily affected by the tsunami. The greatest losses of human life and destruction of human infrastructure occurred in the intertidal and supratidal regions where the waves had the greatest destructive force after they broke. We seek to determine the effects of the tsunami in the upper intertidal region, where the effects might be greatest, by using littorinid molluscs as an indicator group. An extensive 2002 survey of the distribution of littorinid molluscs at 50 sites in mangroves and on rocky shores in Thailand was recently published. Six of the study sites were on the Andaman Sea coast in the area of Phuket, Thailand, one of the regions most heavily hit by the tsunami. These sites (Fig. 1) were resurveyed between 13 and 18 April 2005, 3.5 months after the tsunami, to determine qualitatively what damage had occurred.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2384
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น