กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2378
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSaowapa Sawatpeera
dc.contributor.authorYaowaluk Chitramvong
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorMaleeya Kruatrachue
dc.contributor.authorSuchart Upatham
dc.contributor.authorSuchart Sangpradub
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:47Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:47Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2378
dc.description.abstractThe purpose of this study was to compare artificial diets for early juvenile abalone, Haliotis asinina, containing different sources of protein. Juvenile H. asinina with mean initial shell length of 5.3-5.6 mm were fed artificial diets for 90 days. Diets contained 30% crude protein from different sources: casein, fish meal, soybean meal, and rice bran. The diets were fed to abalone at 5-10% body weight once daily in the afternoon. Abalone fed Acanthophora sp. served as a control. The results showed that the abalone fed fresh Acanthophora sp. and those receiving the casein-based diet had the highest growth rates in shell length (96.7 [+ or -] 8.0 [micro]m/day and 96.3 [+ or -] 6.7 [micro]m/day, respectively). Those fed the casein-based diet showed the highest growth rate in weight (8.6 [+ or -] 0.3 [micro]g/day). The best survival rates were found in abalone fed Acanthophora sp., the soybean-based diet and the casein-based diet (88.9%, 81.1%, and 78.9%, respectively). The casein diet yielded the maximum rate of growth and survival.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectartificial dietsth_TH
dc.subjectcomparative growth performanceth_TH
dc.subjectearly juvenileth_TH
dc.subjectHaliotis asininath_TH
dc.titleComparative Growth Performance of Early Juvenile Haliotis asinina fed Various Artificial Dietsth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume23
dc.year2004
dc.journalJournal of Shellfish Research
dc.page197-203.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น