กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2359
ชื่อเรื่อง: Species of Sargassum in the East Coast of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thidarat Noiraksar
Tetsuro Ajisaka
Chatcharee Kaewsuralikhit
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Gulf of Thailand
S. baccularia
S. binderi
S. oligocystum
S. polycystum
Sargassum
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: Four species of Sargassum are reported from the east coast of the Gulf of Thailand. They are Sargassum baccularia (Mertens) C.A. Agardh, S. binderi Sonder, S. oligocystum Montagne, and S. polycystum C.A. Agardh. The common species are S. binderi, S. oligocystum and S. polycystum distributed in all the study areas while S. baccularia has been found only in Chantaburi and Trat Province. S. baccularia is similar to S. polycystum but lacks spines on the axis and secondary holdfast. S. polycystum has a secondary holdfast transformed from the primary branch on the stem. Of the three species reported, S. baccularia, S. binderi and S. oligocystum are new records for Thailand.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2359
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
Science_Asia_Journal_(Thidarat).pdf4.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น