กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2359
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorThidarat Noiraksar
dc.contributor.authorTetsuro Ajisaka
dc.contributor.authorChatcharee Kaewsuralikhit
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:46Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2359
dc.description.abstractFour species of Sargassum are reported from the east coast of the Gulf of Thailand. They are Sargassum baccularia (Mertens) C.A. Agardh, S. binderi Sonder, S. oligocystum Montagne, and S. polycystum C.A. Agardh. The common species are S. binderi, S. oligocystum and S. polycystum distributed in all the study areas while S. baccularia has been found only in Chantaburi and Trat Province. S. baccularia is similar to S. polycystum but lacks spines on the axis and secondary holdfast. S. polycystum has a secondary holdfast transformed from the primary branch on the stem. Of the three species reported, S. baccularia, S. binderi and S. oligocystum are new records for Thailand.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectGulf of Thailandth_TH
dc.subjectS. bacculariath_TH
dc.subjectS. binderith_TH
dc.subjectS. oligocystumth_TH
dc.subjectS. polycystumth_TH
dc.subjectSargassumth_TH
dc.titleSpecies of Sargassum in the East Coast of the Gulf of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume32
dc.year2006
dc.journalScienceasia
dc.page99-106.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
Science_Asia_Journal_(Thidarat).pdf4.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น