การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ไบโอฟิล์ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564ผลกระทบของระยะเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ที่มีต่อเสถียรภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบ Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS)นุศรา เนียมสูงเนิน; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
2556ผลกระทบของโลหะประจุบวกต่อการเกิดไบโอฟิล์มในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิลป์ชัย คูหาแก้ว, 2528; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี.
2559ผลของกลีเซอรอลและเพค-10 ไดเมธิโคนต่อสมบัติของฟิล์มชีวภาพจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองสุปราณี แก้วภิรมย์; สุจัยพรรณ เข็มแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ผลของน้ำมันหอมระเหยจากขิงต่อ Planktonic cells และไบโอฟิล์ม ของ Candida albicansพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของน้ำมันหอมระเหยจากขิงต่อ Planktonic cells และไบโอฟิล์ม ของ Candida albicans: ผลของลูกอมขิงพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; จุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์