การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แม่น้ำบางปะกง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การประเมินค่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกงโดยใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัฐชญา สิทธิสร, และอื่นๆ
2563การประเมินระบบจุลินทรีย์ดัชนีและคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์ของจุลินทรีย์จันทิมา ปิยะพงษ์; สุรศักดิ์ ขันคำ; นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี; นุชสุภา สุนทมาลา; สุนีรัตน์ รัตนะ, และอื่นๆ
2543การศึกษาคุณภาพน้ำทางด้านแบคทีเรียในแม่น้ำบางปะกง จากสะพานรถไฟถึงวัดบางกรูดสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2544คุณภาพน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่าง BOD5 และ COD ของแม่น้ำบางปะกงวันดี นิลสำราญจิต; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544พฤติกรรมของโลหะหนักบางชนิดบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงสุวรรณา ภาณุตระกูล; ฉลวย มุสิกะ; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์