การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เบาหวาน -- การดูแล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560ผลของการชี้แนะต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลินสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; กัลยกร ลักษณะเลขา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับคู่หูดูแลกันต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน น้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีน้ำหนักเกินยุวดี ลีลัคนาวีระ; วรรณรัตน์ ลาวัง; กัลยารัตน์ รอดแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระยองธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; จันทิมา เกษมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; กฤษณี สุวรรณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์