การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อะคริลาไมด์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิกจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิกจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อน กลุ่มเอไมด์และไนไตรลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การศึกษาการปนเปื้อนของอะคริลาไมด์ในอาหารพื้นเมืองของไทยที่มีแป้งสูงในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี และติดตามความคงตัวของอะคริลาไมด์จากอาหารด้วยระบบย่อยจำลองจิตติมา เจริญพานิช; อรสา สุริยาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสลายอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรียผสมในระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอาร์จิตติมา เจริญพานิช; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์; ศิริประภา แจ้งกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การเพิ่มประสิทธิภาพของการกําจัดสารอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรีย Enterobactor aerogenes โดยใช้เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ำเสียธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551อะคริลาไมด์: ก่อตัวได้ง่ายกำจัดไม่ยากจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์