การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สหกิจศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กระบวนการการดำเนินการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวาสิตา ยิ่งชัยภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณะ วิจิตร, และอื่นๆ
2564การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดและการสอนกีฬาให้สอดคล้องความต้องการในการเข้าฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจศึกษาไพโรจน์ สว่างไพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาและดำเนินการสหกิจศึกษาของเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออก และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตพัชนี นนทศักดิ์; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว