การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)?'

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การเคลือบสวยงามของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ซึ่งเตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รุ่งทิวา อู่สุวรรณ, และอื่นๆ
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ สมหวังสกุล, และอื่นๆ
2555การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หนึ่งฤทัย แก้วไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนาโนสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการฉายแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร บูรณวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดลลักษณ์ มานพ,2521, และอื่นๆ
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คมกฤช สายเสรีภาพ, และอื่นๆ
2557ผลของพารามิเตอร์การเคลือบต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี ภักดีเสน่หา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2555โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, และอื่นๆ
2556โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนซึ่งเคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณิศา ชะงัดรัมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์