การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ?bศึกษากรณี อำเภอแกลง จังหวัดระยองสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อธิพงษ์ ตันศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ฐิติพนธ์ พัฒนาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเอกวิทย์ มณีธร; จุฬาลักษณ์ น้ำรัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์