การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ยางพารา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ภาคตะวันออกบรรพต วิรุณราช; ภุมเรศ จันทร์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การบริหารจัดการจำหน่ายน้ำยางพาราลือชัย วงษ์ทอง; บรรพต วิรุณราช; สิทธิศักดิ์ สิริจำนรรจ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาสารทาหน้ายาง คุณสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดสําหรับการกรีดยางการะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่ซอ, มิยอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่ซอ, มิยอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์